fbpx

Pharco

Declarația referitoare la politica în domeniul calității

În contextul actual al economiei de piaţă, organizația noastră urmăreşte să îşi îmbunătăţească permanent calitatea produselor și serviciilor oferite clienţilor noştri.

Privită din această perspectivă, calitatea produselor și serviciilor oferite devine o misiune pentru organizaţia noastră care doreşte să se menţină pe o poziție de top pe piaţă deoarece clienţii vor exista numai atunci când produsele și serviciile oferite satisfac nevoile şi aşteptările acestora. 

Prin politica adoptată, urmărim ca aceasta să fie adecvată scopului şi contextului organizaţiei, să susţină direcţia noastră strategică iar respectul, încrederea, disponibilitatea şi amabilitatea să constituie întotdeauna baza relaţiilor dintre noi, clienţii noştri şi celelalte părţi interesate.

Ţinând cont de această realitate misiunea noastră pe care ne-o asumăm este de a dezvolta relaţii de parteneriat cu toţi clienţii noştri şi cu alte părţi interesate, de a descoperi noi oportunităţi de creştere a cotei de piaţă. 

Pentru realizarea viziunii strategice a organizaţiei, am stabilit ca obiectiv principal îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii și menținerea certificării acestuia pentru a fi în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015 care să inspire încredere în produsele și serviciile oferite şi să crească gradul de satisfacţie al clienţilor, să ajute la îmbunătăţirea performanţelor organizației şi la dezvoltarea armonioasă a relaţiilor între părţile interesate: clienţi, angajaţi, furnizori, proprietari şi societate. 

Având în vedere domeniul nostru de activitate „import şi distribuţie produse farmaceutice, suplimente nutritive şi produse cosmetice”, managementul este orientat către:

 • îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor și serviciilor pentru a satisface cerinţele implicite şi explicite ale clienţilor prin adoptarea unor acţiuni corective în toate procesele şi activităţile desfăşurate;
 • extinderea segmentului de piaţă actual şi creşterea numărului de clienţi prin optimizarea proceselor şi prin respectarea termenelor şi a condiţiilor contractuale;
 • creşterea competenţei profesionale a personalului prin instruiri, specializări şi motivarea acestora în acord cu obiectivele firmei;
 • integrarea cerinţelor sistemului de management în procesele de afaceri ale organizaţiei;
 • abordarea pe bază de procese şi a gândirii bazate pe risc;
 • comunicarea către angajati a importanţei unui sistem de management eficace;
 • utilizarea eficientă a energiei, resurselor naturale şi a materialelor.

 

        Managementul de la cel mai înalt nivel va asigura toate condiţiile pentru:

 •  cunoaşterea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;
 •  conformarea cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe specifice domeniului de activitate;
 •  implicarea şi conştientizarea personalului în vederea implementării politicii în domeniul calităţii precum şi participarea acestuia la atingerea obiectivelor calităţii;
 •  analiza periodică a eficacităţii sistemului de management în vederea atingerii obiectivelor şi identificarea potenţialelor de îmbunătăţire;
 •  analiza periodică a politicii precum şi a obiectivelor pentru a se asigura de continua lor adecvare.

 

    Managementul de la cel mai înalt nivel își asumă răspunderea pentru eficacitatea sistemului de management al calităţii și se asigură că politica şi obiectivele sunt compatibile cu contextul şi direcția strategică a organizaţiei. 

 

         În calitate de Administrator, mă angajez să asigur toate resursele necesare unei bune funcţionări a sistemului de management pentru îndeplinirea obiectivelor precum şi un cadru tehnic şi organizatoric adecvat. 

 

Administrator

Omar Farag

Data: 05.01.2024