fbpx

Pharco

Politica de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Pharco Impex ‘93 SRL

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor utilizatorului cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Pharco Impex ‘93 SRL, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a informa utilizatorii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării și accesarii site-urilor proprietatea Pharco Impex ‘93 SRL.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pharco Impex ‘93 SRL va prelucra datele utilizatorului cu caracter personal, cum ar fi: adresa IP a utilizatorului, istoricul de vizionare (daca exista), date referitoare la modul în care acesta utilizeaza site-urile proprietatea Pharco Impex ‘93 SRL, spre exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele acestuia, precum și orice alte categorii de date, sau in alt mod rezultat din utilizarea site-urilor proprietatea Pharco Impex ‘93 SRL.
Dacă se utilizeaza contul de Facebook sau alte conturi ale retelelor de socializare, Pharco Impex ‘93 SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail, mesenger, etc.
Dacă utilizatorul este vizitator al site-urilor proprietatea Pharco Impex ‘93 SRL, se vor prelucra datele cu caracter personal.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Pharco Impex ‘93 SRL va prelucra datele utilizatorului cu caracter personal, dupa caz, pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, mesenger, etc.) de informari privind produsele şi serviciile oferite de Pharco Impex ‘93 SRL, prin intermediul Site-urilor.
Pentru dezabonarea de la primirea unor comunicări la distanţă (e-mail, mesenger, etc.), utilizatorul poate folosi opţiunea de dezabonare.
Furnizarea datelor utilizatorului în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor utilizatorului în acest scop nu va avea urmări negative.
Aceste date sunt prelucrate pentru:
– efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
– pentru a monitoriza traficului și îmbunătăţirii experienței utilizatorului.

IV. Durata prelucrării datelelor utilizatorului

Pharco Impex ‘93 SRL va prelucra datele utilizatorului cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, in conformitate cu prevederile legale prinvind prelucrarea datelor personale.
În situaţia în care utilizatorul isi exercita opțiunea de ştergere a contului de utilizator, Pharco Impex ‘93 SRL, nu va mai remite acestuia niciun fel de informare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, mesenger, etc.). Dacă utilizatorul isi retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Pharco Impex ‘93 SRL va înceta prelucrarea datelor utilizatorului cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările pe baza consimțământului exprimat de către utilizator înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Pharco Impex ‘93 SRL poate dezvălui datele utilizatorilor către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Pharco Impex ‘93 SRL în desfășurarii activității prin intermediul Site-urilor, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
– pentru administrarea Site-urilor;
– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Pharco Impex ‘93 SRL prin intermediul Site-urilor;
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-urilor și a serviciilor derulate prin intermediul lor;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și de activitate;
– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Pharco Impex ‘93 SRL pot fi transferate în afara României, doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile utilizatorului

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, utilizatorul beneficiaza de următoarele drepturi:
– Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Pharco Impex ‘93 SRL, conform celor descrise în prezentul document;
– Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Pharco Impex ‘93 SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Pharco Impex ‘93 SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui utilizator la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”);
– Dreptul la stergere, in anumite circumstante, utilizatorul poate solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse din evidentele Pharco Impex ‘93 SRL, in conformitate cu prevederile legale. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Pharco Impex ‘93 SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice
– Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
o dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de lecturat;
o dreptul ca aceste date să fie transmise de către Pharco Impex ‘93 SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– Dreptul la opoziție, în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Pharco Impex ‘93 SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Pharco Impex ‘93 SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
– Dreptul utilizatorului de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considera ca este necesar.

VIII. Protectia Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt in siguranta.
Pharco Impex ‘93 SRL utilizeaza protocoale sigure pentru comunicare si transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosind anonimizarea si pseudonimizarea acolo unde este cazul.
Pharco Impex ‘93 SRL monitorizeaza sistemele informatice pentru posibile vulnerabilitati si atacuri cu ajutorul celor mai bune module de securitate disponibile pentru a incerca sa evite eventualele brese de securitate.
Pharco Impex ‘93 SRL face tot ce este posibil, in mod rezonabil, pentru a preveni incalcarea securitatii datelor cu caracter personal si pentru a asista autoritatile in cazul in care vor aparea astfel de incalcari.

IX. Protectia a Datelor cu Caracter Personal

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: costelina.dogariu@pharco.ro

X. Modificari la Politica de Confidentialiate

Pharco Impex ‘93 SRL isi rezerva dreptul de a modifica aceasta Politica de Confidentialitate.