fbpx

Pharco

regulament

Regulament Oficial al Tombolei Online Pharco – 2000 Followers

I. Organizatorul concursului
I.1 Tombola online “PHARCO – 2000 Followers” (denumita in continuare
“concurs”) este desfasurata prin intermediul SC PHARCO IMPEX 93 SRL, cu
sediul in Bucuresti, strada Caius Marcius Coriolan, nr 23, sector 5, cu
J40/17137/1993, RO4218882, reprezentata legal de dl. OMAR FARAG in
calitate de ADMINISTRATOR si de dl. Alexandru Derdene – Sef Serviciu
Marketing.
I.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament
Oficial, pe care participantii la Concurs au obligatia sa il respecte.
I.3 Prezentul Regulament Oficial al Concursului este intocmit si va fi disponibil
in mod gratuit oricarui solicitant, participant la acest concurs, in oricare din
modalitatile:
– Solicitare scrisa trimisa la sediul Pharco Impex la adresa de mai sus.
– Solicitare pe mail la adresa support@pharco.ro
– Pe pagina oficiala de Facebook “Pharco-RO”
I.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul
Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau
prelungi durata Concursului, pe parcursul desfasurarii Concursului, oricand,
prin intocmirea de acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre
in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu
cel putin 24 ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
II. Regulamentul Concursului
II.1 De concurs pot beneficia doar primele 2000 de persoane care au dat like
paginii de facebook Pharco https://www.facebook.com/pharcoromania .
II.2 Data extragerii concursului va avea loc pe data de 24 decembrie la ora
14.00

II.3 Participarea la acest Concurs implica acceptarea integrala, expresa si
neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

III Mecanismul Concursului
3.1 Extragerea randomizata a castigatorilor concursului va avea loc pe data de
24 decembrie la ora 14.00, iar persoanele care fac parte din extragere sunt
primii 2000 de followersi care au dat like la pagina de facebook Pharco
https://www.facebook.com/pharcoromania .

3.2 In perioada precedenta extragerii compania Pharco Impex 93 SRL ofera 10
pachete de imunitate primelor 10 persoane care au dat like paginii de facebook
Pharco dupa extragerea randomizata. Extragerea castigatorilor se face pe data
de 24.12.2020 la ora 14.00 si va fi una aleatorie, prin intermediul platformei
https://www.random.org/.

3.3 Cele 10 premii sunt reprezentate de 10 pachete de imunitate, fiecare
pachet continand 2 buc sirop Flucalm 120 ml, 4 buc Baraka 450 mg si 4 buc
Baraka 100 mg. Castigatorii premiilor vor primi cadourile pe curier in decursul
lunii Ianuarie 2021.

3.4 Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii
Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor
acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.5 In cazul in care se aplica punctul 3.3., se va alege un alt castigator, pentru
fiecare dintre cazuri, printr-o extragere ulterioara primei extrageri,
individidual organizata, iar prima persoana extrasa va inlocui pe cea care se
incadreaza in punctul 3.3. De asemenea daca vor exista persoane extrase care
vor refuza premiul se va face o noua extragere individuala, iar acesta va inlocui
persoana care a refuzat premiul.

3.6 Castigatorii vor fi anuntati public pe pagina de Facebook pe data de
24.12.2020, cat si printr-un mesaj privat pe pagina lor individuala. In urma
extragerii li se va confirma castigarea premiului, urmand a fi comunicate catre
organizator adresa, numele si numarul de telefon pentru a livra premiile catre
ei.

IV Protectia datelor cu caracter personal
4.1 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,
Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru
scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Concurs le
furnizeaza despre ei insisi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter
personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Concurs.
4.2 Participantilor la concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea Nr.
677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:
– dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de obtine de la
operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului
ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
– dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a
obtine de la operator, la cerere in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea,
actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in
date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea
notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei
operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se
dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul
legitim care ar putea fi lezat.
– dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment,
din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il
vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista
dispozitii legale contrare.
– Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
Numele tuturor castigatorilor vor fi facute publice pe pagina de Facebook, in urma
extragerii aleatorii si pe site-ul companiei www.pharco.ro.

4.3 Pentru exercitarea drepturilor aratate mai sus, va puteti adresa cu o cerere
scrisa, datata si semnata Organizatorului, la adresa mentionata anterior.
4.4. Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a
Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele
comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.
V Raspundere si forta majora

5.1 Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord si se obliga sa
respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor
cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de catre
Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

5.2 Forta Majora reprezinta un eveniment imprevizibil si de neinlaturat,
intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu
poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si
indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

5.3 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial
desfasurarea Concursului conform Regulamentului Oficial, Organizatorul va fi
exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada
in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi
asuma obligatia de a prelungi Concursul cu o perioada corespunzatoare duratei
evenimentului de forta majora.