Vitamina E 400mg

Categorie:

Proprietăți:
VITAMINA E previne dezvoltarea și progresia afecțiunilor în care stresul oxidativ este implicat (boli cronice, degenerative, expunere la noxe puternice, suprasolicitări și eforturi intense).
Vitamina E are potențial antioxidant și astfel, crește protecția împotriva radicalilor liberi care pot determina leziuni celulare sau care accelerează îmbătrânirea celulară. Vitamina E nu se sintetizează în organism și trebuie să fie administrată prin dietă.

Indicații:
Sindrom de malabsorbție asociat cu insuficiență pancreatică, fibroză chistică sau cu alte afecțiuni
Afecțiuni ale tractului hepato-biliar (colestaza cronică, ciroza hepatică, atrezie biliară, icter de cauză obstructivă)
Tulburari digestive (boala celiacă, sprue tropical, enterite regionale)
Gastrectomie
Abetalipoproteinemie
Acantoză
Necesități crescute de vitamina E

Compoziție: E 400 mg
Capsula: gelatină, anidrisorb 85%, glicerol 85%, etil p-hidroxibenzoat de sodiu, propil p-hidroxibenzoat de sodiu.

Mod de administrare:
Adulți: doza uzuală recomandată este de 100-300 mg acetat de α-tocoferil pe zi, administrată oral. La nevoie doza poate fi crescută la 400 –500 mg pe zi. Doza trebuie individualizată, în functie de particularitățile fiecarui caz.
În cazul carenței de vitamina E asociată cu abetalipoproteinemie, doza zilnica recomandată este de 50-100 mg acetat de α-tocoferil/kg.
În cazul carenței de vitamina E asociată cu fibroza chistică, doza zilnică recomandată este de 100-200 mg acetat de α-tocoferil.

Contraindicații:
Hipersensibilitate la vitamina E, la oricare dintre excipientii produsului sau la uleiul de arahide.
Hipervitaminoza E

Prezentare:
24 de capsule gelatinoase

Prospect

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12051/2019/01                                                     Anexa 3                           Informaţii privind etichetarea 

 

 

 

VITAMINA E 400 mg capsule moi 

 

acetat de dl-α-tocoferil 

 

 

 

 

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR 

 

Cutie 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 

 

VITAMINA E 400 mg capsule moi 

acetat de dl-α-tocoferil 

 

 

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE 

 

Vitamina E 400 mg 

O capsulă moale conține acetat de dl-α-tocoferil (racemic) 400 mg. 

 

 

3. LISTA EXCIPIENȚILOR 

 

Conține și etil p-hidroxibenzoat de sodiu(E215), propil p-hidroxibenzoat de sodiu (E217). Vezi prospectul pentru informații suplimentare. 

 

 

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL 

 

Capsule moi 

24 capsule moi 

 

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare. 

Administrare orală 

 

 

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR 

 

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 

 

 

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E) 

 

8. DATA DE EXPIRARE 

 

Exp:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 

 

 

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE 

 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 

 

 

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL 

 

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 

 

PHARCO IMPEX 93 S.R.L. 

Str. Coriolan Caius Marcius nr. 23 

Sector 5, 050866, Bucureşti,  

România 

 

logo{ Pharco Impex 93 SRL} 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ  

 

12051/2019/01 

 

 

13. SERIA DE FABRICAȚIE 

 

 Lot: 

 

 

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE 

 

Medicament care se eliberează pe bază de prescripţie medicală – P6L. 

 

 

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE 

 

 {VITAMINA E 400 mg}  

 

 

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL 

 

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic. 

 

 

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE 

 

 

PC: {număr} [cod medicament] 

SN: {număr} [număr de serie] 

NN: {număr} [număr de rambursare național sau alt număr național de identificare a medicamentului] 

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12051/2019/01                                                     Anexa 3                           Informaţii privind etichetarea 

 

 

 

 

VITAMINA E 400 mg capsule moi 

 

acetat de dl-α-tocoferil 

 

 

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ 

 

Blister 

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI  

 

VITAMINA E 400 mg capsule moi 

acetat de dl-α-tocoferil 

 

 

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 

 

logo{PHARCO IMPEX 93 S.R.L.} 

 

 

3. DATA DE EXPIRARE 

 

Exp: 

 

 

4. SERIA DE FABRICAȚIE 

 

Lot: 

 

 

5. ALTE INFORMAȚII